AEROKLUB GDAŃSKI

Zebranie Walne

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Niniejszym zawiadamiamy, zgodnie z par. 12 statutu Aeroklubu Gdańskiego, że Zarząd Aeroklubu Gdańskiego zwołuje Walne Zgromadzenie sprawozdawcze członków Aeroklubu Gdańskiego.

 

Zebranie odbędzie się 9 kwietnia 2017 o godz. 12.00 (niedziela) w Sali Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej w pierwszym terminie (obecność minimum 50% uprawnionych). W przypadku braku wymaganej liczby członków w pierwszym terminie drugi termin wyznaczono na 9 kwietnia 2017 o godz. 12.15.

 

 

Apelujemy do wszystkich członków AG o udział w Walnym Zebraniu

 

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Aeroklubu Gdańskiego;

 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Aeroklubu Gdańskiego

 3. Wybór Protokolanta, Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej Aeroklubu Gdańskiego.

 4. Objęcie Obrad przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Aeroklubu Gdańskiego

 5. Stwierdzenie przez Przewodniczącego ważności Walnego Zgromadzenia AG.

 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia AG

 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Aeroklubu Gdańskiego.

 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2016 rok.

 9. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu Gdańskiego.

 10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Gdańskiego.

 11. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

 12. Głosowanie

 13. Wolne Wnioski

 14. Zakończenie Zebrania.

[POWRÓT DO AKTUALNOŚCI]

©2015 Aeroklub Gdański