Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

Walne zgromadzenie

20.05.2022

 Walne zgromadzenie

Niniejszym zawiadamiamy, zgodnie z par. 12 statutu Aeroklubu Gdańskiego, że Zarząd Aeroklubu Gdańskiego zwołuje Walne Zgromadzenie sprawozdawcze członków Aeroklubu Gdańskiego.

Zebranie odbędzie się 5 czerwca 2022 o godz. 9.00 (sobota) w małym hangarze Aeroklubu Gdańskiego w pierwszym terminie (obecność minimum 50% uprawnionych). W przypadku braku wymaganej liczby członków w pierwszym terminie drugi termin wyznaczono na 5 czerwca 2022 o godz. 9.15.

Apelujemy do wszystkich członków AG o udział w Walnym Zebraniu

Porządek Obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego;

2. Wystąpienie Prezesa Aeroklubu Gdańskiego;

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego;

4. Wybór Protokolanta;

5. Wybór Komisji Mandatowej;

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

7. Objęcie obrad przez Przewodniczącego Zgromadzenia;

8. Stwierdzenie przez Przewodniczącego ważności Walnego Zgromadzenia

Aeroklubu Gdańskiego;

9. Przyjęcie porządku obrad;

10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Aeroklubu Gdańskiego;

11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Aeroklubu Gdańskiego;

12. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Gdańskiego;

13. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu Gdańskiego;

14. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami;

15. Wolne wnioski;

16. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Aeroklubu Gdańskiego.