(Polski) Loty i skoki sylwestrowe
METAR EPPR 240530Z 34004KT CAVOK 10/07 Q1023 RMK 105 080 1/1= | METAR EPGD 240530Z 06008KT CAVOK 09/06 Q1023 =