(Polski) Loty i skoki sylwestrowe
METAR EPPR 160930Z 35012KT CAVOK 09/M01 Q1029 RMK 088 52 0/0= | METAR EPGD 160930Z 36012KT CAVOK 08/M04 Q1028 =