(Polski) Loty i skoki sylwestrowe
METAR EPPR 231100Z 01012KT CAVOK 16/07 Q1021 RMK 157 057 0/0= | METAR EPGD 231030Z 04008KT 360V090 CAVOK 15/05 Q1021 =