(Polski) Loty i skoki sylwestrowe
METAR EPPR 231400Z 36014KT 9999 FEW032 SC200 14/05 Q1021 RMK 138 056 3/1= | METAR EPGD 231330Z 05013KT 020V080 CAVOK 15/02 Q1021 =